#អចលនទ្រព្យ

Articles by Tag អចលនទ្រព្យ

តើតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅប៉ែកខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណា ក្រោយព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោដាក់ឱ្យដំណើរការ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
នៅប៉ែកខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញ គឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ និងស្ថិតក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងមមាញឹករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ តួរយ៉ាងផ្លូវក្រវាត់ក្រុង និងផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ ព្រមទាំងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ និងព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោ ក៏ស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញនេះដែរ។ តើតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅប៉ែកខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណា ក្រោយព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ តេជោ ដាក់ឱ្យដំណើរការ?