#សហគ្រិនខ្មែរ (KE)

Articles by Tag សហគ្រិនខ្មែរ (KE)

សហគ្រិនខ្មែរ និងអែនធើប្រាយវិហ្សិនអាខេដេមី សហការរៀបចំពិធី បិទវគ្គសិក្សា ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលនៃ កម្មវិធី ធ្វើឲ្យអាជីវកម្មប្រសើរឡើងរដូវកាលទី៣ (ESF3)

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សហគ្រិនខ្មែរ ដែលជាបរធនបាលកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សហគ្រិនភាព នៅប្រទេសកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមភាពជាដៃគូជាមួយអែនធើប្រាយវិហ្សិនអាខេដេមី ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកសាងសមត្ថភាពសហគ្រិន បានរៀបចំពិធីបិទវគ្គសិក្សានៃកម្មវិធី ធ្វើឲ្យអាជីវកម្មប្រសើរឡើងរដូវកាលទី៣។