#សៀ ឫទ្ធី​

Articles by Tag សៀ ឫទ្ធី​

មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ អ្នកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ប្រាប់គន្លឹះ៣យ៉ាង សម្រាប់ពិចារណាមុនទិញអចលនទ្រព្យ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការវិនិយោគមួយត្រូវការចំណាយដើមទុនច្រើន ហើយក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ដែរ ប៉ុន្ដែ ការទទួលបានផលចំណេញត្រឡប់មកវិញក៏ខ្ពស់ដូចគ្នាដែរ។ តើមានកត្តាអ្វីខ្លះ ជួយឲ្យការទិញអចលនទ្រព្យអាចទទួលបានផលចំណេញ ជៀសផុតពីការខាតបង់?