ពាណិជ្ជករ​ជោគជ័យ

Articles by category ពាណិជ្ជករ​ជោគជ័យ

ពីក្មេងអនាថា ក្លាយជា CEO ក្រុមហ៊ុនតម្លៃ ១ពាន់លានដុល្លារ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ឆាកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ មានឡើងមានចុះ មានជោគជ័យ មានបរាជ័យ វាជារឿងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែជួបប្រទះ ទោះចង់ ឬមិនចង់ក្ដី។ ប៉ុន្ដែសំណួរដែលអ្នកត្រូវតាមរកចម្លើយនោះ គឺនៅពេលដែលជួបខ្សែជីវិតធ្លាក់ចុះ ឬបរាជ័យ តើអ្នកត្រូវប្រឈមមុខបែបណា? ហើយត្រូវដោះស្រាយ កែខៃវាឲ្យប្រសើរឡើងវិញ និងវិលទៅរកជោគជ័យវិញដោយរបៀបណា? សម្រាប់​ជាការបំផុស និងជំរុញលើកទឹកចិត្ត ខេមបូណូមីសសូមដកស្រង់នូវប្រវត្តិសហគ្រិនជនជាតិជប៉ុនវ័យក្មេងមួយ ដើម្បី​ចែកជូន​លោកអ្នកបានស្វែងយល់ ដើម្បីជាចំណីគំនិត​ក្នុងការពិចារណា។