#ចិន-អាមេរិក

Articles by Tag ចិន-អាមេរិក

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន ដែលស្និទ្ធនឹងលោកស៊ី ជីនពីង ត្រូវបានដកហូតតំណែង បន្ទាប់ពីបាត់មុខជាសាធារណៈដោយគ្មានមូល

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
បន្ទាប់ពីមានកើតមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងអំពីអវត្តមានជាសាធារណៈ របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាងមួយខែមកនេះ ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី២៥កក្កដា បានដកហូតតំណែងលោក ឈីង កាង (Qin Gang) ចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ហើយបានប្រកាសតែងតាំងលោក វ៉ាង យី ជំនួសវិញ។