ហំ ផានិត

Articles by author ហំ ផានិត

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីធំមួយវិនិយោគជាង២លានដុល្លារ គ្រោងនាំចេញសាច់ត្រីទីឡាព្យ៉ាទៅជប៉ុននៅឆ្នាំក្រោយ

ដោយ​ ហំ ផានិត
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី និងសិប្បកម្មកែច្នៃត្រីទីឡាព្យ៉ា Cambodia Fresh Farm បានបើកដំណើរការសាកល្បងអស់រយៈពេល៤ឆ្នាំមកហើយ និងបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង២លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការវិនិយោគ ដោយវិនិយោគិនជប៉ុន គ្រោងនឹងកែច្នៃសាច់ត្រីទីឡាព្យ៉ានាំចេញទៅជប៉ុននៅឆ្នាំក្រោយនេះ។