តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

Articles by category តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធីអះអាងថា ដំណាំដូងប្រេងឆ្នាំនេះផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ប៉ុន្តែតម្លៃបានដាំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំង

ដោយ​ ខន ណារី
ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫ ទ្ធី មហាសេដ្ឋីកសិកម្ម និងជាអ្នកដាំដុះ និងនាំចេញដូងប្រេងមួយរូបនៅកម្ពុជាបានអះអាងថា ភាពអំណោយផលនៃកម្រិតទឹកភ្ញៀងបានជំរុញឲ្យការប្រមូលទិន្នផលដូងប្រេងនៅកម្ពុជាឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ទិន្នផលមានការកើនឡើង ប៉ុន្តែតម្លៃដូងប្រេងឯណោះ វិញបានដាំក្បាលចុះយ៉ាងគំហុកនៅឆ្នាំនេះ។