វ៉ាន់ ស្រីរ័ត្ន

Articles by author វ៉ាន់ ស្រីរ័ត្ន

តើច្បាប់ជំរុញការវិនិយោគលើការផលិតបន្ទះឈីបរបស់អាមេរិក មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះក្នុងការប្រជែងជាមួយចិន?

ដោយ​ វ៉ាន់ ស្រីរ័ត្ន
ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី ១០ ខែ សីហា ជាមួយនឹងការបែងចែកថវិការរាប់សិបពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីជំរុញការផលិតបន្ទះឈីបក្នុងស្រុក និង វិស័យផលិតកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ផ្សេងទៀត ខណៈអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃផលិតកម្មបច្ចេកវិទ្យានឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួន។ តើច្បាប់ជំរុញការវិនិយោគលើការផលិតបន្ទះឈីបរបស់អាមេរិក មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះក្នុងការប្រជែងជាមួយចិន?